“ประธานอาวุโส ซีพี ” ชงไอเดียโอกาสประเทศไทยหลัง COVID-19