เครือซีพีชวนร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “มุ่งสู่ 100 ปี ซีพีทำดีบริจาคโลหิต ปี 2562” พร้อมรับของที่ระลึก วันที่ 19 -20 มิ.ย นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม