เรื่องราวความคลื่อนไหวการกำกับดูแลกิจการของเครือฯ

ทีมงานด้านธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดทำจดหมายข่าวการกำกับดูแลกิจการ ฉบับ ที่ 3/2562 มีความเคลื่อนไหวข่าวสารด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงพัฒนาการเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำมาแบ่งปันให้ชาวซีพีทราบกัน

หรือคลิกดูเพิ่มเติม http://coc.cpgroupsustainability.com/…/CG%20Newsletter%20Ch…