จดหมายข่าว CG-Newsletter ฉบับ ที่ 2 พบเรื่องราวการเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจไปยังเพื่อนพนักงานในประเทศจีน

ด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์เผยแพร่จดหมายข่าวCG-Newsletter ฉบับ ที่ 2 เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารเผยแพร่ข่าวสารด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงพัฒนาการเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีเนื้อที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการเผยแพร่การเรียนรู้และฝึกอบรมจรรยาบรรณธุรกิจไปยังเพื่อนพนักงานในประเทศจีน พัฒนาระบบเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานตามการกำกับดูแลกิจการ