CPF โรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก จ.ตราด ผลิต “เครื่องกดเจลล้างมือระบบเท้าเหยียบ” จากเศษวัสดุเหลือใช้

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน กลายเป็น “ความปกติใหม่” หรือ “New Normal” ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัยจนเป็นนิสัย การล้างมือบ่อยๆ รวมถึงการใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ

การมีขวดเจลล้างมือตามสถานที่ต่างๆ อาจเป็นเรื่องปกติไปแล้ว การใช้เครื่องกดเจลจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ไม่ต้องสัมผัสมือเลี่ยงสัมผัสเชื้อ แต่ด้วยเครื่องกดเจลอัตโนมัติราคาสูง จึงเกิดนวัตกรรมฝีมือคนไทยในยุค COVID-19 กับ “เครื่องกดเจลล้างมือระบบเท้าเหยียบ”

คุณพรทิพย์ ธนะประสพ ทีมงานธุรการ CPF โรงเพาะฟักลูกกุ้งภาคตะวันออก จ.ตราด ดูแลเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรค COVID-19 ร่วมกับ คุณออด ครองยุทธ สร้างเครื่องกดเจลล้างมือระบบเท้าเหยียบ จากเศษวัสดุเหลือใช้ นำเศษท่อ PVC หรือขายเศษเหล็ก มาเป็นอุปกรณ์ป้องกัน โดยไม่ต้องลงทุน

“ช่วงแรก หาวิธีการจากยูทูปแต่ก็ไม่ตอบโจทย์ จนมาคิดถึงวิธีการง่ายๆ คือ ถังขยะแบบเท้าเหยียบ พบว่าเป็นระบบที่ง่าย การทำไม่ยุ่งยาก จนได้เครื่องกดเจลเครื่องแรกที่ใช้งานได้จริง เมื่อพยาบาลประจำโรงงานมาเห็นและทราบว่าเราทำกันเอง จึงกลายเป็นโครงการมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ชนิดเท้าเหยียบ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล (รพ.สต.) และโรงพยาบาลต่างๆใน อ.แหลมงอบ จ.ตราด ปัจจุบันผลิตและมอบเครื่องให้กับ รพ. และโรงงานของ CPF ไปแล้ว 20 เครื่อง” คุณพรทิพย์ กล่าว

ส่วนวิธีการทำเครื่องกดเจลล้างมือระบบเท้าเหยียบ ไม่ยุ่งยาก ดังนี้
🔸 ขั้นที่ 1 ส่วนที่ใส่ขวดเจล : นำเศษท่อ PVC ขนาด 2 นิ้วครึ่ง ซึ่งสามารถใส่ขวดเจล 450 มิลลิลิตร ได้พอดี ให้มีความยาว 95 ซม.
🔸 ขั้นที่ 2 ส่วนแขนสำหรับกดเจลล้างมือ : ใช้ท่อสายไฟเก่าหรือท่อ PVC ขนาด 6 หุน ความยาว 40 ซม. จำนวน 2 เส้น และใช้ท่อ PVC ขนาด 3 หุน ความยาว 1 เมตร ตัดจำนวน 2 เส้น
🔸 ขั้นที่ 3 ส่วนฐานขาตั้ง : ใช้เศษเหล็กมาตัดขนาดความยาว 38 ซม. จำนวน 3 อัน นำมาเชื่อมต่อกันเป็นรูปตัว H
🔸 ขั้นที่ 4 ส่วนแท่นเหยียบ : ตัดแผ่นพลาสติกแข็ง อาจใช้พลาสติกจากถังเก่าๆ ความกว้าง 13 ซม. ความยาว 27 ซม. ตัดเป็นหู 2ข้าง ส่วนด้านบนใช้เศษท่อ 6 หุน ตัดสั้นๆ ยึดไว้กับน๊อต
🔸 ขั้นที่ 5 ประกอบทุกส่วนเข้าด้วยกัน : โดยนำส่วนส่วนที่เป็นแขนสำหรับกดทั้ง 2 ข้าง นำมาประประกบกับตัวท่อ โดยใช้ก้ามปู 4 ตัวยึดตัวท่อ จากนั้นนำเศษท่อขนาด 3 หุน 2 เส้น สวมลงเศษท่อ PVC ขนาด 6 หุน โดยใช้ข้องอ 3 หุน 2 ตัว ใส่ด้านบนเพื่อเป็นตัวกดหัวขวดเจล เสร็จแล้วให้นำตัวและแขนมาประกอบกับฐานและตัวเหยียบ โดยใช้สว่านเจาะท่อให้ยึดติดกับฐาน จึงนำตัวแขนมาสวมตรงฐานเหยียบ ยึดน๊อตเพื่อความแข็งแรง

เครื่องกดเจลล้างมือระบบเท้าเหยียบทำได้ง่ายๆ และประหยัด เชิญชวนให้หน่วยงานต่างๆ ลองทำและนำไปใช้ เพื่อช่วยลดการสัมผัสและป้องกัน COVID-19 ไปด้วยกัน

Cr:Pr CPF