CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี ส่งอาหารจากใจใส่ตู้ปันสุข บรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวราชบุรี

นพ.ประเสริฐ ฉัตรวิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เปิดโครงการตู้ปันสุข พร้อมทั้งรับมอบผลิตภัณฑ์ซีพี จาก CPF ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยมี คุณเทพบดี ศรีสว่าง ผู้บริหารอาวุโส และ คุณอนุชิต พันธุ์ยาง ผู้จัดการฝ่ายธุรการ CPF โรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบ ณ โรงพยาบาลปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

Cr:Pr CPF