เผยล่าสุด 24 เม.ย มีผลงานนวัตกรรมส่งเข้ามา รวม 1,838 ไทย 881 จีน 815 ปท.อื่นๆ 142 ผลงานสัปดาห์สุดท้ายปิดรับผลงานนวัตกรรม 30 เม.ย.นี้

รายงานข่าวจากคณะกรรมการประสานงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021เผยว่า จนถึง ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 มียอดส่งผลงานนวัตกรรมเข้ามารวม 1,838 ผลงาน แยกเป็นผลงานจากประเทศไทย 881 ผลงาน จากประเทศจีน 815 ผลงานและจากประเทศอื่นๆ 142 ผลงาน

ทั้งนี้แยกเป็นผลงานแต่ละด้าน ดังนี้
1.ผลงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ รวม 480 ผลงาน เป็นของประเทศไทย 231ผลงาน จีน 219 ผลงานและประเทศอื่นๆ 30 ผลงาน
2.ผลงานด้านเทคโนโลยี 536 ผลงาน เป็นของประเทศไทย 507 ผลงาน จีน 536ผลงาน และประเทศอื่นๆ106 ผลงาน
3.ผลงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นของประเทศไทย143 ผลงาน จีน 60 ผลงานและประเทศอื่นๆ 6ผลงาน

และเมื่อแยกเป็นรายประเทศ ประเทศไทยส่งผลงาน 881 ผลงาน จีน 815 บังคลาเทศ 1 เบลเยี่ยม0 กัมพูชา 0 อินเดีย 6 อินโดนีเซีย 0 ลาว 0 มาเลเซีย 13 เมียนม่า 12 ปากีสถาน 0 ฟิลิปปินส์ 3 รัสเซีย 1 สิงคโปร์ 0 ศรีลังกา 0 ตุรกี 5 แทนซาเนีย 0 UK 0 สหรัฐอเมริกา 2 เวียดนาม 98 ไต้หวัน 1

อย่างไรก็ตามคาดว่าน่าจะมีผลงานส่งเข้ามาอีก โดยจะหมดเขตส่งผลงานได้ถึง 30 เมษายนนี้ เท่านั้น