ซีพี บรรเทาความขาดแคลนหน้ากากอนามัยบุคลากรทางการแพทย์สำเร็จ ล่าสุดแจกจ่ายแล้ว 3,123 ล้านชิ้น

ครบกำหนด 1 เดือนไปแล้ว หลังจากโรงงานหน้ากากอนามัยซีพีได้สร้างเสร็จสิ้น และเดือนเครื่องการผลิตตั้งแต่วันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา ล่าสุดพบว่า โรงงานหน้ากากอนามัยซีพีได้ผลิตหน้ากากอนามัยแจกฟรีบุคลากรทางการแพทย์แล้วทั้งสิ้น 3,471,600 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาล เล็ก กลาง ใหญ่ ทั่วประเทศ 244 โรงพยาบาล ลดปัญหาขาดแคลน เข้าสู่ภาวะปกติ บุคลากรทางการแพทย์พ้นวิกฤตขาดแคลนหน้ากากอนามัย

กระบวนการแจกจ่ายเป็นอย่างไร
ต้องขอชื่นชมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่มีการวางแผนการแจกจ่ายอย่างเป็นระบบร่วมกับซีพี โดยมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ และเข้าดูรายงานออนไลน์ได้ตลอดเวลาที่เว็บไซต์ www.cpmaskforall.com ซึ่งมีความโปร่งใสเป็นอย่างมาก และมีการระบุโรงพยาบาลที่ได้รับ และจำนวนที่ได้รับ และยังสามารถติดตามได้ว่าผู้รับคือใครอีกด้วย ทั้งนี้ ซีพีช่วยดูแลเรื่องการขนส่งทั้งหมด โดยรถที่ออกขนส่งทุกคันจะลงทะเบียนกับกรมการค้าภายใน เพื่อควบคุมสินค้าออกจากโรงงานทุกวัน และบันทึกจำนวนเข้าออกทั้งหมด

ทำไมต้องแจกจ่ายหน้ากากอนามัยฟรีให้บุคลากรทางการแพทย์
เมื่อพูดถึงบุคลากรทางการแพทย์หลายคนจะนึกถึงแค่แพทย์ แต่จริงๆ แล้วยังประกอบด้วย พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานเข็นเตียง เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ นักกายภาพบําบัด นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร โภชนากร และเจ้าหน้าที่ประจําในแผนกที่ให้บริการทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยวันละนับพันคน มีความเสี่ยงกว่าบุคคลทั่วไป ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์จึงได้รับหน้ากากอนามัยฟรีเป็นลำดับแรก

“หน้ากากผ้า”เพียงพอกับคนทั่วไปหรือไม่
นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า คนทั่วไปที่ไม่ได้เจ็บป่วย แนะนำว่า ควรใช้หน้ากากผ้าธรรมดา เพื่อป้องกันน้ำลายกระเด็นเป็นหลัก เหมือนช่วงไข้หวัดใหญ่ 2009 ระบาด ที่มีการทำหน้ากากผ้ากันเอง หรือทำหน้ากากผ้าแบบแฟชั่น สำหรับคนปกติทั่วไปถือว่าเพียงพอที่จะสวมใส่เพื่อป้องกันโรค และที่สำคัญสามารถนำมาซักใช้ซ้ำได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากอนามัย และยังช่วยลดขยะได้อีกทางหนึ่ง เพราะหน้ากากอนามัยธรรมดา หากทุกคนใช้แล้วทิ้งวันละชิ้นทุกวันน่าจะมีขยะเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่าสิบล้านชิ้น

การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาล
หรือหน่วยงานทางการแพทย์ทำอย่างไร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ มีเครือข่ายทางการแพทย์และได้ออกจดหมายเพื่อสำรวจความต้องการอยู่แล้ว โดยมีคณะกรรมการของโรงพยาบาลรับผิดชอบเรื่องการจัดสรรอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันแจกจ่ายได้ทั่วถึงและไม่มีค้างสต็อกด้วยระบบ Just in time ทั้งนี้เนื่องจาก ซีพีมุ่งเน้นการแจกจ่ายทันที เพื่อสุขอนามัย ไม่ควรเก็บไว้ในโกดังเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งที่ผ่านมา ด้วยความแข็งแรงของระบบโลจิสติกส์ของซีพี ทำให้หน้ากากกว่า 3 ล้านชิ้น แจกจ่ายไปแล้วทั่วประเทศ

โรงงานหน้ากากอนามัยซีพี ทำงานกับกรมการค้าภายในอย่างไร

เมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดย คุณประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อคนไทย ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการภายใต้มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ และผลิตโดย บริษัท ซีพี โซเชียล อิมแพคท์ จำกัด ด้วยกำลังการผลิตเดือนละ 3 ล้านชิ้น จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยได้ในระดับหนึ่ง ถือเป็นอีกบทบาทของภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาของประเทศ

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้ส่งสายตรวจกรมการค้าภายในมาประจำที่โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยแห่งนี้จำนวน 2 คน เพื่อตรวจนับจำนวนหน้ากากอนามัยที่ผลิตได้ในแต่ละวัน รวมทั้งควบคุมการจัดส่งหน้ากากอนามัยเนื่องจากหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม

การขาดแคลนหน้ากากของบุคลากรทางการแพทย์หมดไปแล้วหรือไม่

การผลิตหน้ากากอนามัยฟรี 3 ล้านชิ้นต่อเดือน จะช่วยบรรเทาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ได้มาก และถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทของภาคเอกชนที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องคนไทย และเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักรบชุดขาวที่อยู่แถวหน้าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

+++++++++++++++++++++