น้ำใจไทยในต่างแดน ธุรกิจประเทศอินเดีย เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส มอบถุงยังชีพ อาหารแห้ง และผักสด ให้ประชาชนประเทศอินเดีย ในช่วง Lockdown ในสถานการณ์โควิด-19

ในช่วง Lockdown ยาวนาน ของประเทศอินเดีย อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการยังชีพของประชาชน ธุรกิจประเทศอินเดีย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด(CPP) จึงดำเนินกิจกรรมมอบอาหาร เพื่อการยังชีพให้ประชาชนประเทศอินเดีย
โดยกิจกรรมต่างๆประกอบไปด้วย

-ทีมงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์หลัก BR1 เมืองบังกาลอร์ มอบชุดอาหารแห้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่รอบๆโรงงาน
-ทีมงานขายและการตลาดรัฐ Odissha มอบชุดอาหารแห้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอ Koraput
-ทีมงานขายและการตลาดรัฐ Madhya Pradesh มอบผักสดสำหรับใช้ในการประกอบอาหารให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอ Nemuch
-ทีมงานขายและการตลาดรัฐ Karnataka มอบถุงยังชีพให้กับเกษตรกรอำเภอ Davangare
-ทีมงานขายและการตลาดรัฐ Telanagana มอบอาหารให้กับคนไร้บ้านในพื้นที่อำเภอ Khammum รัฐ Telanagana

เป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้ค่านิยม 3 ประโยชน์ ที่เราได้ยึดมั่นและถือปฏิบัติในทุกประเทศที่เราไปดำเนินกิจการ
เพราะการดูแลช่วยเหลือเพื่อลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ถือเป็นหน้าที่ของเรา

สื่อสารองค์กร CPP