ในยุคของโลกปกติใหม่…อนาคตของเครือเจริญโภคภัณฑ์จะปรับตัวไปในทิศทางไหน? อย่างไร?

รับชม Exclusive Talks : “Future Vision & Business Transformation” วิสัยทัศน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และการปรับตัวของกลุ่มธุรกิจในอนาคต จาก “คุณศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

https://www.facebook.com/942079872656748/posts/1325587064306025/ หรือ