คณะทำงานการระบาดของไวรัสโควิด-19 ประชุม Teleconference เพื่อติดตามการใช้มาตรการเครือฯล่าสุดเรื่อง Work from Home การเดินทาง ฯลฯ BU ธุรกิจต่างขานรับ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาคณะทำงานคณะกรรมการบริหารในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคาร ฝ่ายธุรการจากกลุ่มธุรกิจต่างๆมีการประชุมโดยใช้ Teleconference ผ่าน group line เพื่อติดตามการใช้มาตรการป้องกันฯของเครือฯพร้อมแลกเปลี่ยนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯของกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดที่เพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่มีการประกาศให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน

คุณปรีชา ธนสุกาญจน์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำนักทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ทางเครือฯได้ออกประกาศมาตรการป้องกันฯเพิ่มเติมเป็นฉบับที่ 9 เกี่ยวกับการพิจารณาให้พนักงานมีการปฏิบัติงานจากที่บ้านหรือ Work from Home เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของพนักงานในการเดินทางด้วยรถสาธารณะที่มีความหนาแน่นหรือต้องเดินทางไปตามพื้นที่สาธารณะและเป็นการลดความหนาแน่นของคนในอาคารสำนักงาน ซึ่งเป็น1ในมาตรการที่มีการเสนอแนะจากวงการแพทย์เกี่ยวกับการลดระยะห่างทางสังคม

อย่างไรก็ตามยังมีพนักงานที่มีความจำเป็นต้องเดินทางมาปฏิบัติงานเช่นพนักงานในสายการผลิตหรือในส่วนของงานบริการลูกค้า ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาหาแนวทางให้พนักงานกลุ่มเหล่านี้เดินทางอย่างปลอดภัยหรือหาที่พักที่ไม่ห่างไกลจากที่ทำงาน

นอกจากนี้ยังมีในส่วนของพนักงานที่ปฏิบัติงานตามร้านอาหาร ร้านค้าที่ให้บริการ ผู้บังคับบัญชาจะต้องดูแลให้พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ และหมั่นทำความสะอาดมือ

สำหรับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานที่บ้าน ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับพนักงานถึงเป้าหมาย รูปแบบการทำงาน การติดตามการทำงาน รวมทั้งการดูแลสุขภาพของพนักงาน ความพร้อมในการทำงานที่บ้าน ประสิทธิภาพการทำงานและการให้กำลังใจ

นอกจากนี้ในเรื่องของการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา กรณีที่มีคนมารวมกัน100 คนขึ้นไปห้ามจัดกิจกรรมเด็ดขาด กรณีที่มีคน30 คนขึ้นไปหากไม่จำเป็นควรจะเลื่อนการอบรม สัมมนาและหากจำเป็นต้องประชุมจะต้องกำหนดระยะห่าง1.6 เมตรและต้องมีการลงทะเบียนติดตามผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเพื่อทำการกักตัวหากพบว่ามีผู้ติดเชื้อฯ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการแลกเปลี่ยนถึงมาตรการของแต่ละกลุ่มธุรกิจต่างๆ โดยตัวแทนทางซีพีเอฟแจ้งว่าทางซีพีเอฟมีการประกาศมาตรการการปฏิบัติงานจากที่บ้าน การคัดกรองกรณีพนักงานที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานในโรงงาน สำนักงาน โดยทางซีพีเอฟได้จัดตั้งศูนย์เพื่อตอบข้อสงสัยของพนักงานในเรื่องต่างๆอยู่ที่สำนักงานตรอกจันทน์

ขณะที่ซีพีออลล์ขณะนี้มีการดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของร้านเซเว่นฯด้วย 7 มาตรการ และกำลังดำเนินการที่จะให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการมีระยะห่างมากขึ้น ซึ่งจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไปเพื่อลดความหนาแน่นของคนในร้าน ในส่วนของศูนย์กระจายสินค้าก็มีการเข้มงวดในการคัดกรองทั้งพนักงานและซัพพลายเออร์ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ การทำความสะอาดรถเข้าออก รวมทั้งการคัดกรองกรณีที่มีผู้ถูกสงสัยมีอาการไม่สบาย ส่วนการทำงานจากที่บ้านทางซีพีออลล์กำลังเร่งวางแนวทางปฎิบัติให้กับพนักงาน

ทางด้านสถาบันพัฒนาผู้นำแจ้งว่าได้มีนโยบายให้ยกเลิกงานสัมมนาไปก่อนให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน การดูแลพนักงานที่ต้องเดินทางจากกรุงเทพไปสถาบันฯ

ส่วนกลุ่มค้าวัตถุดิบในส่วนสำนักงานใหญ่มีการให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน ใช้ระบบการประชุมทางไกล เป็นต้น เช่นเดียวกับกลุ่มการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มพืชครบวงจรมีการประกาศให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน ส่วนของโรงงานข้าวมีการควบคุมพื้นที่ มีการคัดกรอง ทั้งคนที่เข้าออก รวมทั้งรถต่างๆ รวมไปถึงแรงงานต่างชาติมีการดูแลโดยตรง