เซเว่นฯส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” อีก 3 โรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เซเว่น อีเลฟเว่น ยังคงเดินหน้ามอบชุด PPE, หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ทำความสะอาด พร้อมเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับสู้ภัยโควิด-19 มูลค่ารวมโรงพยาบาลละ 1 ล้านบาท ใน 77 จังหวัด ปิดท้ายสัปดาห์นี้ด้วยการมอบให้อีก 3 โรงพยาบาลแห่งแรกคือโรงพยาบาลนายายอาม จ. จันทบุรี โดยมี คุณบุญเลิศ ดวงจันทร์ รองผู้จัดการฝ่าย สำนักปฏิบัติการ 3 พื้นที่ RE, คุณดำรงค์ ตรัยศิริเจริญ ตัวแทนผู้บริหารร้าน Store Business Partner ในพื้นที่ จ. จันทบุรี และคุณจิรภาส ศรีพรหมมา ผู้แทนจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบให้กับ นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม พร้อมทีมแพทย์และพยาบาล

ต่อด้วยโรงพยาบาลเขาวง จ. กาฬสินธุ์ โดยมี คุณพรคำฟ้า ทุมชะ ผู้จัดการฝ่าย สำนักปฏิบัติการ 2 พื้นที่ RNE, คุณศรีรัตนา โชติกะมงคล ตัวแทนผู้บริหารร้าน Store Business Partner และคุณอรเพชร สุรางค์วัฒนากูล ผู้แทนจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบให้กับ นายแพทย์วิโรจน์ กอบางยาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาวง

และสุดท้ายคือ โรงพยาบาลลำสนธิ จ. ลพบุรี โดยมี คุณเปรมชัย ทองพุ่ม รองผู้จัดการทั่วไป สำนักปฏิบัติการ 1 พื้นที่ RC, คุณสมชัย สุรชัยพิทักษ์ ตัวแทนผู้บริหารร้าน Store Business Partner และคุณบรรจบ วิมุติสุนทร ผู้แทนจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบให้กับ นายแพทย์ปริญญา สุทธิธรรมานันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำสนธิ พร้อมทีมแพทย์และพยาบาล

Cr: CP ALL NEWS