ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมกับ มูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย และภาคประชาสังคม มอบชุดอุปกรณ์การแพทย์ขั้นพื้นฐานให้เครือข่ายเพื่อผู้พิการ จ. นครศรีธรรมราช และ จ. สตูล

ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ พร้อมพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมส่งมอบชุดอุปกรณ์จำเป็นขั้นพื้นฐาน อาทิ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ แอลกอฮอล์ทำความสะอาด น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เป็นแห่งที่ 12 จาก 15 แห่งทั่วประเทศ โดยมี คุณไกรสร จันธิบดี ประธานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คุณหทัยทิพย์ ขวัญคีรี ผู้จัดการเขต สำนักปฏิบัติการ 5 พื้นที่ RSS เป็นตัวแทนชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์

และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมมอบมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย และชมรมคนพิการ จ.สตูล ร่วมกับ ชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ พร้อมพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมส่งมอบชุดอุปกรณ์จำเป็นขั้นพื้นฐาน น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ คุณยูโสบ ชำนาญเพาะ ตัวแทนชมรมคนพิการ จ.สตูล พร้อมด้วยคุณสุวรรณี สุริพงศ์ ผู้จัดการเขต สำนักปฏิบัติการ 5 พื้นที่ RSS เป็นตัวแทนชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมมอบ โดย ซีพี ออลล์ จะทยอยมอบให้กับเครือข่ายผู้พิการในวันพรุ่งนี้อีก 2 แห่ง จนครบทั้ง 15 จังหวัดทั่วประเทศ

Cr:CP ALL News