ซีพี ออลล์ มอบชุด PPE ที่เป็นชุดป้องกันความปลอดภัย สู้กับโควิด-19 ให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ให้กับ 5 โรงพยาบาล จำนวน 10,000 ชุด

โดยนำร่องมอบให้ รพ.ธรรมศาสตร์ 2,000 ชุดเป็นที่แรก และจะมอบเงินให้อีก 77 ล้าน ให้อีก 77 รพ. ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ จากโครงการ “รวมพลังคนไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก” ไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

ซีพี ออลล์ ขอขอบคุณในความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน แล้วเราจะผ่านวิกฤติโควิดไปด้วยกัน