โอกาสดีชาวซีพีเอฟ บริษัทจัดทุนการศึกษาประจำปี 2563 จำนวน 80 ทุน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ในสถาบันต่างประเทศ และในประเทศ สำหรับพนักงาน และบุตรพนักงานรวมทั้งสิ้น 80 ทุน

คลิกเพื่อดาวโหลดรายละเอียด + ใบสมัครได้จาก  link  นี้  (ระบบ intranet CPF นะคะ)