CPF มอบไข่ไก่ จำนวน 4,000 ฟอง ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

คุณสุรพล ประมงค์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วย คุณจรัส อัศวชาญชัยสกุล รองกรรมการผู้จัดการ ,คุณพิชิต วสุวรรธก รองกรรมการผู้จัดการและคุณทิพย์ประภา แก้วเรือง ผู้จัดการทั่วไป ร่วมมอบไข่ไก่ จำนวน 4,000 ฟอง ให้แก่ ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มาเป็นเกียรติรับมอบเพื่อส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้