ซีพีเอฟ Big Cleaning กิจการทั่วประเทศ

เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโควิด-19 กิจการของซีพีเอฟ อาทิ โรงงานอาหารสำเร็จรูป โรงงานอาหารสัตว์ รวมทั้งร้านเฟรชมาร์ท โดยเพื่อนพนักงานร่วมกันทำ Big Cleaning ซึ่งซีพีเอฟให้ความสำคัญในการใช้มาตรการต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 เพื่อพนักงานปลอดภัย ออฟฟิศ สำนักงานปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย

Cr:Pr CPF