คุณสุภกิต-คุณศุภชัยส่งหนังสือแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ “พากพูม วัลลิสุต” ที่ปรึกษาด้านการเงิน เครือซีพี

คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้มีคำไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของคุณพากพูม วัลลิสุต ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด และเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ซึ่งร่วมคณะเดินทางไปเจรจาดีลธุรกิจที่ประเทศอังกฤษ

คำไว้อาลัยของคุณสุภกิต ระบุถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไป ซึ่งคุณพากพูม เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ในด้านการเงินและวาณิชธนกิจ ทั้งยังสร้างคุณูปการทั้งในด้านการศึกษาและภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม

ตลอดเวลาการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ทุ่มเทและทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและเต็มไปด้วยความจริงใจ

ส่วนคำกล่าวไว้อาลัยของคุณศุภชัย ที่มีถึงคุณพากพูม ได้ระบุถึงการที่คุณพากพูมเป็นอัจฉริยะบุคคล โดยเป็นผู้มองโลกเป็นบวก ทุกคนที่รู้จักจะรู้สึกและสัมผัสได้ถึงความจริงใจ ความมุ่งมั่น ตั้งใจและความเป็นคนที่เบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใส ทั้งยังเป็นคนที่คำนึงถึงความสำเร็จของงานมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่น่าคบยิ่งนัก