รวมลิงค์ประกาศจากเครือซีพี มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกฉบับ

เครือซีพีประกาศมาตรการป้องกันฯโควิด-19 ฉบับที่ 9

เครือซีพีประกาศมาตรการป้องกันฯโควิด-19 ฉบับที่ 8

เครือซีพีประกาศมาตรการป้องกันฯโควิด-19 ฉบับที่ 7 

เครือซีพีประกาศมาตรการป้องกันฯโควิด-19 ฉบับที่ 6 

เครือซีพีประกาศมาตรการป้องกันฯโควิด-19 ฉบับที่ 5 

เครือซีพีประกาศมาตรการป้องกันฯโควิด-19 ฉบับที่ 4 

เครือซีพีประกาศมาตรการป้องกันฯโควิด-19 ฉบับที่ 3 

เครือซีพีประกาศมาตรการป้องกันฯโควิด-19 ฉบับที่ 2 

เครือซีพีประกาศมาตรการป้องกันฯโควิด-19 ฉบับที่ 1