เครือซีพีเปิดศักราชใหม่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลอง ๙๙ ปี เจียไต๋-เครือเจริญโภคภัณฑ์เชิญชวนพนักงานทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ ถวายปัจจัยไทยธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๓ นี้

เนื่องในวาระเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เป็นประจำทุกปีในโอกาสขึ้นปีใหม่ โดยใน ปี ๒๕๖๓ เป็นวาระที่เครือฯดำเนินกิจการมาครบ ๙๙ ปี จึงเห็นควรให้มีการทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ ถวายปัจจัยไทยธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เครือฯ ผู้บริหารและเพื่อนพนักงานในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ โดยมีท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานในพิธี

โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลอง ๙๙ ปี เจียไต๋-เครือเจริญโภคภัณฑ์จะมีการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ ๑๐๐ รูปเวลา ๘:๔๕ น. ณ ห้องโถง ชั้น 1และตั้งแต่เวลา ๙:๔๐ น.จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เลี้ยงพระ และถวายปัจจัยไทยธรรม ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๑ อาคาร ซี.พี. สีลม

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เครือฯ ผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน ตลอดปีใหม่นี้และตลอดไป จึงเรียนเชิญผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลอง ๙๙ ปี เจียไต๋-เครือเจริญโภคภัณฑ์ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน