“ข้าวตราฉัตร” มอบข้าวเพื่อสุขภาพ สนับสนุนกรมแพทย์ทหารบก ภายใต้โครงการ “ร่วมใจสู้ภัย COVID-19”

โดยคุณเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม มอบข้าวสารตราฉัตรไลท์ ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าว กข43 จำนวน 500 ถุง และคุณอภิชาติ ประสิทธิ์พรพิน ผู้ชำนาญการฝ่ายขาย ด้านงานธุรกิจข้าวโรงสีข้าวบุรีรัมย์ ร่วมมอบข้าวหอมมะลิตราภูเขาไฟ ให้กับเจ้าหน้าที่กรมแพทย์ทหารบก เพื่อแบ่งเบา และลดภาระค่าใช้จ่าย ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 โดยพลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้รับมอบ

Cr:Pr ข้าวตราฉัตร