ปี 2563 กับ 12 เป้าหมายความยั่งยืนรอชาวซีพีอยู่

ขอต้อนรับกลับบ้านหลังที่ 2 ของพี่น้องซีพีครับ ผมเชื่อว่าชาวซีพีได้มีโอกาสท่องเที่ยวเดินทาง พักผ่อน เฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เติมพลังกันมาอย่างเต็มที่เพื่อลุยงานในวันที่เหลือ อีก 300 กว่า วัน

อย่างที่ผมเคยบอกว่าปี 2563 เป็นปีที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงมากมายทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ทั้งเป็นปัญหาต่อเนื่องมาหรือเป็นปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้

แต่อยากจะบอกพี่น้องซีพีครับปี 2563 เป็นปีที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นปีที่เครือซีพีเคยประกาศไว้หลายปีก่อนแล้วว่าพวกเราจะช่วยกันผลักดัน 12 เป้าหมายความยั่งยืนให้เป็นผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมาภิบาล เรื่องสิทธิมนุษยชน การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องการส่งเสริมเกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อย เรื่องการสร้างโอกาสด้านการศึกษา การลดก๊าซเรือนกระจก การดูแลป่า ต้นไม้และน้ำ เป็นต้น ซึ่งหลายๆเรื่องพวกเราก็ช่วยกันขับเคลื่อนเป็นอย่างดี หลายเรื่องกำลังทำอยู่และบางเรื่องเรายังต้องเร่งมือกัน

ก่อนอื่นก็ต้องกล่าวชมพวกเราชาวซีพีครับไม่ว่าจะBUน้อยBUใหญ่พวกเราต่างได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำเรื่องของความยั่งยืนไปมากมายหลายเรื่อง แม้ว่า ปี 2563 จะเต็มไปด้วยขวากหนาม อุปสรรคมากมายภายนอกองค์กรที่เราอาจควบคุมไม่ได้ แต่ขอเพียงภายในองค์กร พวกเราชาวซีพียังคงรวมพลังร่วมกันทำทั้ง 12 เป้าหมายให้สำเร็จ

อย่างเรื่องการศึกษา ผมคิดว่ากิจการของเครือฯทำได้ดีเราได้สร้างโอกาสทางด้านการศึกษามากมายทั้งของแต่ละ BU อย่างซีพีออลล์และทรูก็ทุ่มเทเรื่องการสร้างโอกาสด้านการศึกษาอย่างมาก รวมทั้งการผลักดันโครงการConnextEd ปี 2562 ที่ผ่านมา พวกเราลุยเรื่องความรู้ ความตระหนักในเรื่องของธรรมาภิบาลกันอย่างเข้มข้น การให้ความรู้ การทดสอบเรื่องของจรรยาบรรณ พวกเราตื่นตัวช่วยกันจัดการกับปัญหาขยะทั้งถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวหรือขยะอาหาร การเอาใจใส่กับเรื่องปลูกและดูแลป่า การสร้างจิตสำนึกการดูแลธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมมากมาย การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาความยั่งยืน เรื่องการดูแลสิทธิมนุษยชนทั้งต่อแรงงาน ต่อผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมหลากหลายกลุ่ม

อย่างไรก็ตามเป้าหมายทั้ง 12 ข้อยังไม่เสร็จสมบูรณ์ อีก 300 กว่าวันจากนี้ไปจึงเป็นเรื่องที่ชาวซีพีทั่วโลกยังต้องจริงจัง ยืนหยัดที่จะผลักดันทั้ง12เป้าหมายความยั่งยืนให้เสร็จสมบูรณ์ตามที่ตังเป้าหมายไว้

หากเราทำสำเร็จเราจะได้ถือโอกาสเป็นการฉลองในวาระเครือซีพีครบ 100 ปีใน ปี 2564 และ สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญให้เครือซีพีในอีกปีที่101ในปี2565ที่จะเติบโตอยู่คู่กับสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งทั้ง12 เป้าหมายนี้จะช่วยพลิกภาพลักษณ์ของเครือฯให้เครือซีพีเป็นบริษัทคนไทยอันเป็นที่รักสืบไป