ชาวซีพีร่วมกิจกรรม “มุ่งสู่ 100 ปี ซีพีทำดีบริจาคโลหิต ปี 2562”

เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คุณวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต นำชาวซีพีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเพื่อจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย เพื่อกระตุ้นให้พนักงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปตระหนักและให้ความสำคัญในการบริจาคโลหิตเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์ในเครือซีพีให้แก่ผู้บริจาค ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม โดย จำนวนผู้บริจาคโลหิต ครั้งนี้จำนวนผู้ลงทะเบียน 757 รายจำนวนโลหิตที่ได้รับ 662 ยูนิต

คุณวัลลภกล่าวทักทายพร้อมขอบคุณชาวซีพีที่มาร่วมบริจาคโลหิต และเชิญชวนชาวซีพีร่วมบริจาคทุก3เดือนซึ่งไม่เพียงเป็นการทำกุศลอันยิ่งใหญ่ในการช่วยชีวิตผู้อื่น การบริจาคโลหิตยังช่วยให้ผู้บริจาคมีสุขภาพแข็งแรง

ทั้งนี้เครือฯดำเนินโครงการบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2534จนถึงปี2561 สามารถจัดหาโลหิตได้ 441,079 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 176,431,600ซี.ซี.