มหกรรมนวัตกรรมบัวบานแจ้งขยายเวลาส่งผลงานนวัตกรรมเป็น 30 เม.ย.นี้

เพื่อคัดเลือกนำไปจัดแสดงในงาน มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2021

คุณสมใจ บุญญพงษ์ประธานคณะกรรมการประสานงาน มหกรรมนวัตกรรมบัวบานฯ เปิดเผยว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ยังมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ทำให้หน่วยงานต่างๆ ในเครือซีพี ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานตามสถานการณ์

คณะกรรมการวิชาการ มหกรรมนวัตกรรมบัวบานฯเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2021 ได้หารือและเห็นสมควรให้ ขยายเวลาส่งผลงาน นวัตกรรม มหกรรมนวัตกรรมบัวบานฯ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ คณะกรรมการวิชาการ มหกรรมนวัตกรรมบัวบานฯ ขออภัยในความไม่สะดวก และ ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและ คนใกล้ชิด โดยพวกเราจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี