เผยปิดรับผลงานนวัตกรรม 30 เม.ย. มีผลงานนวัตกรรมส่งเข้ามารวม 2,068 ผลงานไทย 1,086 จีน 817 ผลงาน ปท.อื่นๆ 165 ผลงาน

รายงานข่าวจากคณะกรรมการประสานงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 เผยว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563ที่ผ่านมา ภายหลังการปิดรับผลงานนวัตกรรม เพื่อเข้าสู่การพิจารณากลั่นกรอง มียอดผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้ามาทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยีและด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ้น 2,068ผลงาน จาก 16ประเทศรวมประเทศไทย

ทั้งนี้ผลงานนวัตกรรมทั้ง3ด้าน เป็นผลงานจากประเทศไทย รวม 1,086 จากประเทศจีน 817ผลงาน และจากประเทศอื่นๆ 165 ผลงาน

ทั้งนี้หากแยกผลงานแต่ละด้าน 1.ผลงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ รวม 524 ผลงาน เป็นของประเทศไทย 278 ผลงาน จีน 205 ผลงานและประเทศอื่นๆ 41 ผลงาน 2.ผลงานด้านเทคโนโลยี 1,288 ผลงาน เป็นของประเทศไทย 625 ผลงาน จีน 551 ผลงาน และประเทศอื่นๆ112 ผลงาน 3.ผลงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นของประเทศไทย 183 ผลงานจีน 61 ผลงานและประเทศอื่นๆ 12 ผลงาน

และเมื่อแยกเป็นรายประเทศ ประเทศไทยส่งผลงาน 1,086 ผลงาน จีน 817 ผลงานเวียดนาม 104 ผลงาน มาเลเซีย 14 ผลงาน เมียนม่า 13 ผลงาน อินเดีย 9 ผลงาน ตุรกี 6 ผลงาน กัมพูชา 5 ผลงาน ฟิลิปปินส์ 4 ผลงาน ปากีสถาน 2 ผลงาน ลาว 2 ผลงานสหรัฐอเมริกา 2 ผลงาน บังคลาเทศ 1 ผลงาน เบลเยี่ยม 1 ผลงาน รัสเซีย 1 ผลงานไต้หวัน 1 ผลงาน

สำหรับผลงานในประเทศไทย ประกอบด้วย CPF 675 ผลงานTRUE 168 ผลงานCPALL 134 ผลงาน CPTG 44 ผลงาน CPCrop 19 ผลงาน CPPC 13 ผลงาน CPG 12 ผลงาน CPLAND 7 ผลงาน MAKRO 6 ผลงาน PCG 6 ผลงาน CHIATAI 1 ผลงาน E-COM 1 ผลงาน

คาดว่าคณะกรรมการวิชาการจะเริ่มพิจารณาผลงานรอบแรกตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมเป็นต้นไป และการตัดสินผลงานจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายน 2563