โรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ซีพี เดินสายแจกจ่ายแล้ว ในกรุงเทพฯ และ 34 จังหวัดทั่วภูมิภาค

ซีพี เดินเครื่องการผลิตโรงงานหน้ากากอนามัย อย่างต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ 34 วันแล้ว ซึ่งเรายังคงผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักศึกษา แพทย์ รวมทั้งประชาชนทั่วไป

ยอดรวมการผลิต ณ วันที่ 19 พ.ค. 2563 มียอดการผลิตสะสมรวม 2,924,400 ชื้น ยอดแจกจ่ายสะสมรวม 2,738,400 ชิ้น

แบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร ส่งมอบไปยังโรงพยาบาลต่างๆ รวม 35 แห่ง รวม 811,200 ชิ้น

พื้นที่ภาคกลาง ส่งมอบแล้ว 9 จังหวัด 58 แห่ง รวม 572,400 ชิ้น
ภาคตะวันออก ส่งมอบแล้ว 2 จังหวัด 20 แห่ง รวม 262,800 ชิ้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งมอบแล้ว 8 จังหวัด 37 แห่ง รวม 308,400 ชิ้น
ภาคเหนือ ส่งมอบแล้ว 5 จังหวัด 6 แห่ง รวม 10,800 ชิ้น
ภาคตะวันตก ส่งมอบแล้ว 1 จังหวัด 1 แห่ง รวม 1,200 ชิ้น
ภาคใต้ ส่งมอบแล้ว 9 จังหวัด 86 แห่ง รวม 728,400 ชิ้น

ทั้งนี้ แจกจ่ายโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินการส่งมอบอย่างต่อเนื่องทุกวัน