คุณศุภชัย เจียรวนนท์ CEO เครือซีพีมอบหน้ากากอนามัยแก่มูลนิธิพระดาบส

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส รับมอบหน้ากากอนามัยจากโครงการหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป โดยมี นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนในการมอบหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ลูกศิษย์พระดาบสรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่กำลังจะเปิดภาคเรียนใหม่ในเร็วๆ นี้ รวมถึงดาบสอาสาที่ช่วยปฏิบัติงานทั่วประเทศ ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มูลนิธิพระดาบสก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆจากโรงเรียนพระดาบสเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองครอบครัวและประเทศชาติ

Cr:Pr CPG