สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานเครือซีพี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center ปลูกรัก เซอร์วิสไลน์ โทร.0-2-700-8090
เเละกรุณาจดรายละเอียดชื่อพนักงานผู้ให้บริการด้วยนะค

ต้องการใช้สิทธิ     หมายเหตุ ลิงค์ใช้ได้เฉพาะอินทราเน็ต ภายในองค์กรเท่านั้น!!

การใช้สิทธิพิเศษ
1. พนักงานของเครือซีพี
2. เป็นพนักงานประจำที่ไม่อยู่ในระหว่างทดลองงาน, พนักงานชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน และพนักงานสัญญาจ้างตั้งแต่ 30 เดือนขึ้นไป

สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานเครือซีพีและกลุ่มทรู
• พนักงาน 1 คนจะได้รับ 6 สิทธิ (รวมการใช้สิทธิพนักงานทั้งหมด)

• สิทธิจะสิ้นสุดลงเมื่อพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

• การเปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงานต่าง ๆ เช่น เปลี่ยน ID พนักงานเนื่องจากเปลี่ยนสัญญาจ้างใหม่ , ชื่อ-สกุล , โอนย้ายข้ามหน่วยงาน หรือบริษัท เป็นต้น จะไม่ถูกตัดสิทธิพนักงาน

• พนักงานสามารถขอใช้สิทธิส่วนลดค่าบริการรายเดือน 10% จากแพ็คเกจปัจจุบัน หรือ เลือกแพ็คเกจใหม่ 4G iSmart และ 4G iNet ตั้งแต่ 299 บาทขึ้นไป โดยระบบจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถขอใช้สิทธิ์พนักงานได้เท่านั้น

รับใบแจ้งค่าใช้บริการและใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ทาง SMS แทนรูปแบบกระดาษ ตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป

เริ่มใช้สิทธิพิเศษพนักงาน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง