โครงการ ชาวทรูและชาวซีพี ร่วมใจคนละ 30 บาท ช่วยโรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู้ Covid-19” นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่งมอบให้ รพ. 3จว.ชายแดนใต้

ขอบคุณพลังน้ำใจจากชาวทรู และซีพี ที่ร่วมบริจาคในโครงการ “ชาวทรูและชาวซีพีร่วมใจคนละ 30 บาท ช่วยโรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู้ Covid-19” โดยโครงการฯ ได้รับยอดบริจาคทั้งสิ้น 633,758 บาท และได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วย อาทิ เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอลทางหน้าผาก จำนวน 15 ชุด, เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Vital Sign Monitor ) จำนวน 2 ชุด, เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรแบบพกพา (Oxygen Sat) จำนวน 4 ชุด, เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน ( Blood Pressure ) จำนวน 3 ชุด และ เครื่อง Mobile Hepa Filtter จำนวน 2 ชุด

และในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ตัวแทนทรู พนักงานซีพีจิตอาสา และเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธรักษา ที่ประจำอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 6 โรงพยาบาล เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อม เป็นตัวแทนของเราทุกคนในการส่งต่อกำลังใจ และคำขอบคุณให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง 6 โรงพยาบาล ได้แก่
1.โรงพยาบาลยะลา
2.โรงพยาบาลบันนังสตา จ.ยะลา
3. โรงพยาบาลปัตตานี
4. โรงพยาบาลยะรัง จ.นราธิวาส
5. โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
6. โรงพยาบาลเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ส่งมอบนอกจากจะใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการคัดกรอง, รักษาผู้ป่วยโควิทแล้ว ยังสามารถใช้สำหรับการรักษาคนไข้โรคอื่นๆต่อไปอีกด้วย
ขอขอบคุณชาวทรูและซีพีทุกท่าน สำหรับกำลังใจที่เราส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวคิดปลูกความดี ในหัวใจชาวทรู และชาวซีพีทุกคน ด้วยหวังว่า และจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และ”เราทุกคนจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

#ขอบคุณที่สู้ไปด้วยกัน #ThankYouAllFightingHearts #covid19 เราจะผ่านไปด้วยกัน