กรมอุทยานแห่งชาติฯเครือซีพีประกาศผลภาพเข้ารอบสุดท้าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ที่อาคารทรู ทาวเวอร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้ดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2562 ได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินภาพถ่าย ประจำปี 2562 ได้แก่ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ดร.ชวาล ทัฬหิกรณ์ คุณปรีดิ์ บุรณศิริ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ คุณนิติศักดิ์ ประสิทธิ์ศิลป์ คุณดวงดาว สุวรรณรังสี รศ.วิโชค มุกดามณี รศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ คุณพชร วงศ์สินหลั่ง คุณไพศาล เจริญจรัสกุล มล.ปริญญากร วรวรรณ ดร.ก่องกานดา ชยามฤต ผศ.ดร.วราวรรณ สุวรรณผาติ คุณสินธุยศ จันทรสาขา คุณวรนันท์ ชัชวาลทิพากร คุณสมชาย สุริยาสถาพร คุณนัท สุมนเตมีย์ คุณบารมี เต็มบุญเกียรติ

โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาภาพที่ส่งเข้ามา ทั้งประเภทประชาชนทั่วไปและระดับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวม 2,061 ภาพ ประกอบด้วยภาพสัตว์ป่า จำนวน 1,224 ภาพ ภาพป่า จำนวน 837 ภาพ
เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพ และสื่อความหมาย ในคุณค่าของสัตว์ป่า และป่าไม้ ที่ควรแก่การอนุรักษ์และรักษาไว้ และยังสะท้อนความสวยงามของธรรมชาติที่ยากต่อการพบเห็น

Wearecp.com ขอนำภาพที่เข้ารอบสุดท้ายมาให้ชาวซีพีได้ชื่นชมกัน

————————————————–