เครือเจริญโภคภัณฑ์ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เครือเจริญโภคภัณฑ์ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 และอดีตประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติมาโดยตลอด

โดยมี ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง อาทิ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือฯ คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ (ธุรกิจข้าวและอาหาร) เครือฯ คุณขุนศรี ทองย้อย ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือฯ คุณมนตรี คงตระกูลเทียน รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ดร.องอาจ เดชอิทธิรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เครือฯ คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รองกรรมการ ผู้จัดการ ด้านประสานกิจการสัมพันธ์ เครือฯ คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และพนักงานในเครือฯ กว่า 100 คน ร่วมพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณกรรมการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทคนที่ 2 ระหว่างปีพุทธศักราช 2537-2560 ก่อนที่จะขอลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพระหว่างดำรงตำแหน่งดังกล่าว ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถนำพามูลนิธิฯ ให้ดำเนินโครงการตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาท รัชกาลที่ 9 จนโครงการบรรลุผลอย่างดียิ่งตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ

Cr:Pr CPG