ซีพีแรม ร่วมเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ ในงาน “หอการค้าแฟร์” เชียงใหม่

คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธซีพีแรม ภายในงานหอการค้าแฟร์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณกอบชัย คงทวี ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ และสาขาลำพูน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเป็นการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันของธุรกิจไทย กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

Cr:Pr CPRAM