ขอเชิญทุกท่านร่วมประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ประจำปี 2562 ครั้งที่ 25

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ขอเชิญทุกท่านร่วมเก็บความงดงามของธรรมชาติ และสัตว์ป่าในเมืองไทย ผ่านภาพถ่ายอันทรงคุณค่า เข้าร่วมประกวดในโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ประจำปี 2562 ครั้งที่ 25

เปิดรับภาพตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียดโครงการได้ที่

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.trueplookpanya.com_new

เพิ่มเติมโทร. 02-858 6378

#สัตว์มีค่าป่ามีคุณ
#CP #CPF #true #TrueTogether
#DNP #JungleCoffee