กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร อบรมความรู้ด้าน Corporate Governance and Compliance ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด และบริษัทอื่นๆ ภายใต้กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ได้รับเกียรติจาก คุณพัชรี คงตระกูลเทียน คุณรงค์รุจา สายเชื้อ และทีมงาน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและบทบาทหน้าที่ของกลุ่มธุรกิจฯด้าน Corporate Governance and Compliance ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

โดยมี คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด เป็นประธานเปิดการสัมมนาและร่วมแบ่งปันความรู้ตัวอย่างของบริษัทฯ ที่เป็นกรณีศึกษา ร่วมกับท่านจิรากร โกศัยเสวี ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด

Cr:เดชนะ นที