โครงการ “CP Open House” นำพนักงานเครือซีพีและครอบครัว ชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร ซีพีเอฟ ไขความกระจ่าง สร้างความเข้าใจทุกประเด็นกังวลของสังคม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดโครงการ “CP Open House” พาพนักงานในเครือและครอบครัว ชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจร ของซีพีเอฟ ที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เพื่อไขข้อข้องใจในทุกประเด็นเกี่ยวกับ “ไก่” โดยมี นายสัตวแพทย์ พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองกรรมการผู้จัดการด้านมาตรฐานการผลิตสัตว์ปีกและผู้เชี่ยวชาญสวัสดิภาพสัตว์ ซีพีเอฟ เจ้าของฉายา “มิสเตอร์ Chicken” เป็นผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “ไก่” ในทุกประเด็นที่สังคมกังขา เพื่อให้ความมั่นใจแก่เพื่อนพนักงานและครอบครัว ที่ต้องเผชิญกับข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวที่เป็นเท็จบนโลกออนไลน์

นายสัตวแพทย์ พยุงศักดิ์ ได้อธิบายถึงข้อเท็จจริงสำคัญ 5 เรื่องที่สังคมยังเข้าใจผิด และถูกนำมาเผยแพร่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าบนโลกออนไลน์ ซึ่งทำให้สังคมไม่มั่นในในการบริโภคเนื้อไก่

เริ่มตั้งแต่ประเด็นแรก “จริงหรือไม่…?? อุตสาหกรรมไก่เนื้อ ใช้สารฮอร์โมนเร่งการเติบโต” ซึ่งมิสเตอร์ Chicken ได้ตอบอย่างมั่นใจว่า “ไม่จริง…และยืนยันว่าไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเติบโตในฟาร์มไก่เนื้อ” พร้อมให้เหตุผล 2 ประการ

1.ผิดกฎหมาย ทั้งกฎหมายไทยและประเทศคู่ค้า เช่น EU โดยมีการควบคุมอย่างเข้มงวดจากประเทศนำเข้าและกรมปศุสัตว์ของไทย

2.ไก่เนื้อมีศักยภาพเติบโตได้ดี ตามพันธุกรรมธรรมชาติ เนื่องจากโดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การแพทย์เลี้ยงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และใช้อาหารสำหรับไก่เนื้อที่ดี มีโภชนาการเหมาะสมตามวัยแต่ละช่วงอายุทำให้ได้ไก่ที่เติบโตได้ดีมีคุณภาพ

ประเด็นที่ 2 “จริงหรือไม่…???เลี้ยงไก่เปิดไฟแสงสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อบังคับให้กินอาหารเร่งโต” เกี่ยวกับประเด็นนี้ มิสเตอร์ Chicken ตอบทันทีว่า “ไม่จริง” โดยกล่าวให้เหตุผลว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทรมานสัตว์ ผิดหลักการสวัสดิภาพสัตว์หรือ Animal Welfare พร้อมกล่าวต่อไปว่า ในกระบวนการเลี้ยงไก่ของซีพีเอฟนั้นยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ ไก่ในฟาร์มมีอิสระที่จะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ โดยมีชั่วโมงมืดวันละ 6 – 8 ชั่วโมงเพื่อให้ไก่พักผ่อนเช่นเดียวกับคน

ประเด็นที่ 3 “จริงหรือไม่ …?? กินไก่เนื้อแล้วเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย?” “กินไก่เนื้อแล้วจะเป็นซีสต์” ซึ่งมิสเตอร์ Chicken ได้นำข้อเท็จจริงทางการแพทย์ที่มีการวิจัย และบทความทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือเผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชนที่ชี้ว่าการบริโภคไก่เนื้อไม่ได้มีผลสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำให้เด็กเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย หรือเป็นต้นเหตุให้เกิดซีสต์แต่อย่างใด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยมีปัจจัยสำคัญประการหนึ่งมาจากความอ้วน ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับไก่ปนเปื้อนฮอร์โมน เพราะในวงกว้างไม่มีการใช้ฮอร์โมนในสัตว์ปีก ทั้งนี้ยังปรากฏด้วยว่าเด็กที่มีภาวะร่างกายปกติที่ไม่ได้เป็นโรคหนุ่มสาวก่อนวัย ส่วนใหญ่ก็รับประทานไก่เช่นเดียวกัน ในการนี้ มิสเตอร์ Chicken ให้ข้อแนะนำว่า การหลีกเลี่ยงภาวะอ้วนในเด็ก ต้องเน้นการออกกำลังกาย และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ รวมถึงหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น การใช้ขวดนมพลาสติกที่มีส่วนผสม BPA (สารเคมีที่นำมาใช้ใยนการผลิตพลาสติกสำหรับขวดนมเด็ก) เป็นต้น

ประเด็นที่ 4 “จริงหรือไม่ ที่มีการพ่นฮอร์โมนให้ลูกเจี๊ยบก่อนนำเลี้ยง” มิสเตอร์ Chicken กล่าวว่าไม่มีการพ่นฮอร์โมนในลูกเจี๊ยบแต่อย่างใด แต่เป็นการทำวัคซีนเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐานในลูกไก่ เหมือนเด็กทารกต้องทำวัคซีน ซึ่งลูกไก่จะมีโรคพื้นฐาน เช่น หลอดลมอักเสบ โรคปอด การทำวัคซีนจึงช่วยให้ลูกไก่ปลอดโรค

ประเด็นที่ 5 จริงหรือไม่…?? ไก่เนื้อที่เลี้ยง…มาจากการตัดต่อพันธุกรรม หรือ GMO ประเด็นนี้ มิสเตอร์ Chicken ได้ไขข้องใจ โดยกล่าวว่าไก่เนื้อมีการปรับปรุงพันธุ์ตามธรรมชาติ ใช้หลักการง่าย ๆ ด้วยพื้นฐานวิชาพันธุศาสตร์ ตั้งแต่สายพันธุ์แท้สู่รุ่นทวดพันธุ์จากการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ของมนุษย์มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ จากนั้นนำไปเลี้ยงในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ให้อาหารที่มีโภชนาการดี ไก่ก็จะเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีสุขภาพดี ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยสามารถลดระยะเวลาจากที่เคยเลี้ยง 52 วัน เหลือเพียง 45 วัน

ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม พนักงานจากบริษัทต่าง ๆ ในเครือฯที่เข้าร่วมโครงการ “CP Open House” ชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ครบวงจรของซีพีเอฟ ให้ความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีทำให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกรรมวิธีการเลี้ยงไก่และการผลิตเนื้อไก่ที่ได้คุณภาพ จากที่เชื่อมั่นและบริโภคเนื้อไก่ซีพีแล้ว การได้มาเยี่ยมชมโรงงานและรับฟังข้อมูลที่ถูกต้อง ยิ่งเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น และพร้อมส่งต่อให้ข้อมูลความรู้กับครอบครัว และผู้อื่นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

Cr:Pr CPG