ซีพีแรม (ชลบุรี) ดีเดย์สร้างพลังคนซีพีแรมชีวิตสีเขียว ปลูกจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

คุณทิวากร จงมีความสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) จัดกิจกรรม “ชวนกันมาทำ GREEN ครั้งที่ 6” หนึ่งในโครงการ CPRAM GREEN LIFE PROJECT จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในองค์กร โดย คุณสาธิต แสงเรืองอ่อน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณชุมพล ลีละศุภพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งภายในงานมีการออกบูธกิจกรรมต่างๆ มากมาย

อาทิ กิจกรรมพลังงานสีเขียว, กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (Zero Waste Station), กิจกรรมลดการใช้พลาสติก (เพ้นท์ถุงผ้า) โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายถุงผ้า นำไปมอบให้มูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด์ และตลาดนัด Green Market ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ภายในงานมีการแสดงชุด Butterfly to dream และกิจกรรม Mr. & Ms. Green 2019 การประกวดการแต่งกาย โดยนำวัสดุที่เหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า และเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม

ซีพีแรม ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวโดยเริ่มจากภายในองค์กรเป็นสำคัญ ทั้งการปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า รวมถึงคนซีพีแรมต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในการลด ละ เลิกการใช้สิ่งต่างๆ ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ทรงคุณค่าและยั่งยืนต่อไป ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)

Cr:Pr CPRAM