ซีพี รีเทลลิงค์ ร่วมปันรอยยิ้มและน้ำใจ ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

ทีมงานซีพี รีเทลลิงค์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมบริจาควัสดุและครุภัณฑ์ เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 300,000 บาท พร้อมกระนั้น ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังได้ส่งบูธ กาแฟมวลชน ให้บริการเครื่องดื่มฟรี พร้อมกับทีมงานที่เข้าไปช่วยเหลือคนในพื้นที่ ทำความสะอาด บูรณะซ่อมแซมอาคารเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา