CP Roundtable “ล้อมวงคิด ใกล้ชิดผู้นำ” ครั้งที่ 5 พบกับ คุณนพปฎล เดชอุดม แม่ทัพคนสำคัญในการกอบกู้วิกฤตการณ์และภาพลักษณ์ของเครือฯ พร้อมเผยบทเรียนที่มีคุณค่าด้านการจัดการความกลัวเปลี่ยนแปลงเป็นความกล้าที่จะลุกขึ้นสู้ พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายของชีวิต

6 กันยายน 2562 – สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร และกองบรรณาธิการ We are CP เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรม ‘CP Roundtable ล้อมวงคิด ใกล้ชิดผู้นำ’ ครั้งที่ 5 โดยคุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ มาแชร์เรื่องราวความประทับใจ และประสบการณ์ ”การกอบกู้วิกฤตการณ์และภาพลักษณ์” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างชาญฉลาดพร้อมเผยบทเรียนที่มีคุณค่า ที่คุณนพปฎลใช้จัดการความกลัว เปลี่ยนแปลงเป็นความกล้า ลุกขึ้นมาปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นแนวคิดให้แก่หนุ่มสาวซีพีกว่า 50 ท่านจากกลุ่มธุรกิจชั้นนำ ได้นำไปปรับใช้ และกรณีศึกษาในการจัดการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงินให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดและปิดรูรั่วได้มากที่สุดภายในองค์กร ซึ่งจัดขึ้น ณ Lobby ชั้น 29 อาคารทรูทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก

คุณนพปฎล กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่เกิดความมืดมิดที่สุดในชีวิต ไม่ใช่เพียงเรื่องของธุรกิจ แม้แต่เป็นวิกฤตการณ์เรื่องของตนเองหรือครอบครัว ในขณะนั้นเราจะไม่สามารถควบคุมหรือบังคับความรู้สึกนึกคิดให้เป็นดั่งใจได้ แต่ขอให้จดจำไว้เสมอว่า สุดท้ายแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา เพียงแต่ขอให้อดทดต่อสิ่งที่เผชิญอยู่

คุณนพปฎล ยังบอกอีกว่า สิ่งที่เราควรปฏิบัติ คือ ต้องปรับเปลี่ยนมุมมองชีวิตเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดประกายความคิด ในการหาวิธีแก้ไขให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี พร้อมทั้งบอกเล่าความภาคภูมิใจจากแง่คิดในการทำงานของท่านประธานอาวุโส ถึงหลัก 3 ประโยชน์ และการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนเสมอมา

“อุปสรรค หรือสิ่งที่เข้ามาขัดขวางความสำเร็จ ของพวกเราคือ “ความกลัว” ซึ่งอยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกของมนุษย์ทุกคน สิ่งที่ร้ายแรงของมัน คือ ทำให้เรามองข้ามจุดเด่นหรือข้อดีของตนเองและผู้อื่น ส่งผลให้เราไม่อยากพัฒนาและปรับปรุงให้ตนเองเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาผู้นำ โดยลักษณะของผู้นำที่ดีต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่เสมอ และที่สำคัญคือต้องรู้จุดประสงค์ที่ชัดเจนของการทำงาน และต้องทำงานเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก”

คุณนพปฎล มองว่าธุรกิจในปัจจุบันต้องมีการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน เพราะการพัฒนารูปแบบเดิม ทั้งระบบคอมมิวนิสต์หรือระบบทุนนิยมไม่สามารถตอบโจทย์ได้ในยุคนี้ จำเป็นต้องให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยเริ่มจากคนภายในองค์กรให้เห็นความสำคัญของความยั่งยืนในการทำธุรกิจ เมื่อมองเห็นความสำคัญของความยั่งยืน บริษัทก็จะสามารถขยายการเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ

“ยกตัวอย่างการดีไซน์ผลิตภัณฑ์สักหนึ่งชิ้น เราต้องคิดตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การผลิต การนำไปใช้และการนำกลับมาใช้ใหม่หรือการย่อยสลาย จะต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและโลกของเราให้ได้น้อยที่สุด ผมเชื่อมั่นว่าตนเองคืออีกหนึ่งคนที่สามารถขับเคลื่อนโลกให้เกิดความยั่งยืนได้”

สุดท้ายคุณนพปฎล ยังได้ฝากข้อคิดการใช้ชีวิต คือการรู้จักเป้าหมายในชีวิตให้เด่นชัดเพื่อมองเห็นจุดบกพร่องและนำไปแก้ไขข้อเสียของตนเอง และการเห็นข้อดีของผู้อื่น เพราะการรับข้อดีของคนอื่น ก็คือ การรับความดีของคนนั้นเข้ามาอยู่ที่ตัวเรา ทำให้เราสามารถเปิดรับการพัฒนาได้ง่ายยิ่งขึ้น

และสิ่งที่ตามมาคือ จะทำให้ความกลัวหายไป และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าต่อไปอย่างมีจุดหมาย ซึ่งอีกสิ่งที่สำคัญของชีวิตคือ worklife balance ที่คุณนพบอกว่า เราต้องหาเวลาทำในสิ่งที่ชอบ ให้เวลาแก่ตัวเอง “ผมออกกำลังกาย โดยวิ่งทุกเช้า หาเวลาไปถ่ายรูปธรรมชาติ ทำให้ผมได้รีเฟชตัวเอง”

ติดตามบันทึกการสนทนาและรายละเอียดกิจกรรม ‘Roundtable ล้อมวงความคิด ใกล้ชิดผู้นำ’ ครั้งต่อไปได้ที่Facebook : we are cp

Cr:Pr CPG
ภาพ : สำนักโสตทัศน์เครือเจริญโภคภัณฑ์