ทีมงานทรูอาสาเดินสายใต้และอีสานร่วมสร้างสำนึกรักษ์ธรรมชาติ ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมสร้างชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีม True Sustainable Development เดินสายจัดกิจกรรม “ทรูอาสา เพื่อความยั่งยืน” ในพื้นที่ภาคใต้และภาคอิสาน โดยในพื้นที่ภาคใต้ได้ร่วมกับทีมงานพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โดย คุณสุนทรี สุนทรชูเกียรติ ผู้จัดการทั่วไปภาคใต้ตอนบน และคุณอดิเรก จตุรภัทรดำรงค์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ตอนบน นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เพื่อนคู่ค้าและชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณรอบเสาสัญญาณ ช่วยกันทำความสะอาดรอบๆ บริเวณเสาสัญญาณ และติดป้ายพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่เสาสัญญาณ True Move H เพื่อชาวชุมชนสามารถติดต่อแจ้งข่าวสาร พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรปูม้าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารและแหล่งรายได้ของชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน

3 ประสาน CPF-CP All –TRUE ร่วมคืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับทีมพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดย คุณปกรณ์ เพชรคง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโครงข่ายภาคใต้ตอนล่าง นำทีมงานขาย ทีมงานเน็ตเวิร์ค และทีมงานสนับสนุน ผนึกกำลังทีม CPF สัตว์น้ำ, CP All (7-11) และตัวแทนจากชุมชน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะในพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 (สงขลา) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ แนะนำการขายสินค้าออนไลน์ สร้างโอกาสในการขายและเพิ่มรายได้ ให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน อย่างยั่งยืน

เยียวยาชาววารินชำราบ ฟื้นฟูชุมชุนที่ประสบภัยน้ำท่วม
ชาวชุมชนบ้านกุดปลาขาว อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัญแล้ว เมื่อเร็วๆนี้ คุณประเสริฐ จันทร์ประดับฟ้า ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานในพื้นที่จัดกิจกรรมร่วมกับชาวชุมชนบ้านกุดปลาขาว มอบอุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์การเรียน และเครื่องนุ่งห่ม พร้อมให้ความรู้การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน และร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนและชุมชน พร้อมตรวจสอบการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่และมอบซิมเพื่อผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในชุมชน