ซี.พี. บังคลาเทศ เปิดโรงงาน โชว์กระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำมาตรฐานโลก

เมื่อเร็วๆ นี้เกษตรกรและตัวแทนจำหน่ายเขตภาคเหนือ สาธารณรัฐบังคลาเทศ จำนวน 25 คน เยี่ยมชม โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำโบกูร่า ของ บริษัท ซี.พี. บังกลาเทศ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารปลาแห่งใหม่ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณชลสิทธิ์ เวทยะวานิช ผู้จัดการทั่วไป ซี.พี. บังกลาเทศ ให้การต้อนรับ ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำโบกูร่า สาธารณรัฐบังคลาเทศ