ข้าวตราฉัตร กับ โครงการ “พุงแตกแลกยิ้ม”

คุณปุณฑริก ตติยไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ การตลาดข้าวตราฉัตรในประเทศ นำทีม CSR SPIRIT เลี้ยงอาหารนักเรียน ร่วมกับ ร้านข้าวแกงถนัดแดก และ มาดามตวง โดยนำข้าวตราฉัตรฟู้ดเซอร์วิส ซึ่งเป็นข้าวสำหรับใช้ในร้านอาหาร เพื่อร่วมแบ่งปันช่วยเหลือสังคม โดยนักเรียนทั้งหมดคือกลุ่มชนเผ่าบนพื้นที่สูงในภาคเหนือ ที่ได้รับเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว ให้การดูแล ที่พักและเล่าเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนใกล้เคียง 3 แห่ง คือ

1. รร.วัดสระแก้วรุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์
2. รร.ไทยรัฐวิทยาคม 6
3. รร.บางเสด็จวิทยาคม

ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง นักเรียนจำนวน 1,900 คน โดยกำหนดเป้าหมายช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกับโครงการพุงแตกแลกยิ้ม รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง ภายในปี 2562

Cr:Pr ข้าวตราฉัตร