เครือซีพี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมใจทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 99 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ อาคารทรูทาวเวอร์ รัชดาภิเษก เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง อาทิ คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซี.พี. ออลล์ คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ประธานคณะผู้บริหารด้านองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข รองประธานสำนักพัฒนาโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) คุณจิรากร โกศัยเสวี ประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด คุณจิระศักดิ์ เสงี่ยมกิตติกุล ประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด คุณขุนศรี ทองย้อย ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด และเหล่าพนักงานจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง และร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

Cr:Pr CPG
ภาพโดย สำนักโสตทัศน์ เครือฯ