ซีพี ออลล์ พร้อมแล้ว…ขานรับนโยบายภาครัฐร่วมกันปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก ผ่านแคมเปญ ” CP ALL SAY NO PLASTIC BAG”

โดยเตรียมความพร้อมก่อนถึงวัน D-DAY 1 JANUARY 2020 งดให้ถุงพลาสติก ในร้านเซเว่นฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ชวนชาวซีพีมาร่วมกันปฏิเสธถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าเพื่อโลก..เพื่อทุกคน..และเพื่อตัวเรา..กันค่ะ

#CPALLSAYNOPLASTICBAG

#ซีพีออลล์ปฏิเสธถุงพลาสติก