ชาวซีพีแรม (ชลบุรี) จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

เนื่องในวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมา คุณทิวากร จงมีความสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมภายในมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการสอบธรรมศึกษาประจำปี 2561 รวมถึงมอบรางวัลการประกวดเรียงความวันแม่ การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ของแม่ พร้อมตกแต่งเป็นของขวัญให้กับพนักงาน เพื่อนำไปมอบแก่ครอบครัว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผาสุกในด้าน Happy Family (ครอบครัวดี) มีครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคงต่อไป ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)

Cr:Pr CPRAM