CP Roundtable “ล้อมวงคิด ใกล้ชิดผู้นำ” ครั้งที่ 7 กับคุณขุนศรี ทองย้อย CEO กลุ่มพืชครบวงจร ผู้ขับเคลื่อนเครือเจริญโภคภัณฑ์สู่การพัฒนาธุรกิจพืชครบวงจร (ยางพารา พันธุ์ข้าว มะพร้าว ผักผลไม้) ที่ยั่งยืนพร้อมเผยเทคนิคความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและความประทับใจในการทำงานภายในเครือเจริญโภคภัณฑ์

11 ตุลาคม 2562 – สำนักสื่อสารองค์กรฯ และกองบรรณาธิการ We are CP เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรม ‘Roundtable ล้อมวงคิด ใกล้ชิดผู้นำ’ ครั้งที่ 7 โดย คุณขุนศรี ทองย้อย ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ มาร่วมล้อมวงบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตและการทำงานให้ประสบผลสำเร็จให้แก่หนุ่มสาวชาวซีพีรุ่นใหม่ กว่า 40 คน โดยมีพนักงานรุ่นใหม่ชาวจีนจาก FLP เข้าร่วมด้วย เพื่อจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก

คุณขุนศรี กล่าวว่า บทเรียนสำคัญของการดำเนินชีวิต คือ “การตั้งเป้าหมายในชีวิต” ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเรียนให้ประสบผลสำเร็จจะต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความท้าทาย และจะต้องเริ่มทำไปทีละขั้นตอนอย่างมีแบบแผน เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคต้องอดทนและไม่ย่อท้อ สิ่งสำคัญคือ “ต้องคิดบวก” อย่าบั่นทอนจิตใจตนเองด้วยความคิดและมุมมองในด้านลบ

ทั้งนี้ การเป็นผู้บริหารที่ดีจะต้องมีความรอบคอบในทุกๆ ด้าน กล้าคิดกล้าตัดสินใจและต้องไม่ทอดทิ้งลูกน้องให้ต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพัง ซึ่งในชีวิตการทำงานเมื่อเกิดปัญหา ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งตนเองเชื่อมั่นว่าความสำเร็จจะอยู่ที่ปลายอุโมงค์เสมอ

คุณขุนศรียังได้พูดถึง ความภาคภูมิใจที่มีต่อเครือซีพี โดยบอกว่า ประทับใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.ซีพีเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญทำให้ต้องพัฒนาตนเองเพื่อเข้ามาทำงานในเครือซีพีให้ได้ตั้งแต่วัยเด็ก จนวันนี้มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท 2.ประทับใจผู้นำ ซึ่งท่านประธานอาวุโสเป็นแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอด เพราะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งผู้บริหารรุ่นแรกๆ ที่มีความสามารถร่วมกันสร้างให้ซีพีเติบใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้ 3.ทีมงานที่ดีมีคุณภาพซึ่งเปรียบเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกันทำจนงานสำเร็จความเป้าหมาย และ4.ได้รับมอบหมายให้บุกเบิกงานและธุรกิจใหม่ๆ และทำได้สำเร็จ ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ คุณขุนศรียังได้พูดถึงทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจของกลุ่มพืชครบวงจรว่า จะต้องนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเกษตรมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ ในอนาคตจะต้องมีการการผนึกกำลังภายในเครือฯ มากขึ้น และจะต้องนำเทคโนโลยีด้านไอทีและการตลาดยุคใหม่มาเป็นหัวหอกในการขับเคลื่อนองค์กร รวมทั้งการให้โอกาสคนรุ่นใหม่มาร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้ธุรกิจก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ จากการพูดคุยกับพนักงานที่ร่วมล้อมวงคิดกับคุณขุนศรี ต่างบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์อย่างมาก ได้แนวคิด แนวทางดีๆ รวมทั้งได้เห็นวิธีการทำงานอย่างมีเป้าหมาย ได้ฟังประสบการณ์และการสร้างแรงบันดาลใจ และที่สำคัญคือ ได้มีโอกาสใกล้ชิดผู้บริหารระดับสูงอย่างใกล้ชิด และได้มีโอกาสถามคำถามรวมถึงพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง

ติดตามรายละเอียดกิจกรรม ‘Roundtable ล้อมวงคิด ใกล้ชิดผู้นำ’ ครั้งต่อไปได้ที่ Facebook : we are cpและเว็บไซต์ wearecp.com