ซีพีออลล์ยํ้ายุทธศาสตร์ ‘เรียนรู้คู่ปฏิบัติ’ ผลิตคนคุณภาพ

กว่า 15 ปีมอบทุนนักเรียนนักศึกษาของปัญญาภิวัฒน์และเครือข่าย ไปแล้วกว่า 5 หมื่นทุน รวมเป็นเงินกว่า 5,100 ล้านบาท ปีการศึกษา 2563 เตรียมแจกทุนอีกกว่า 1,000 ล้านบาท

“การศึกษา” นับเป็นรากฐานและสิ่งสำคัญในการช่วยยกระดับคุณภาพประชากรพร้อมทั้งขับเคลื่อนประเทศก้าวไปข้างหน้า และในวันนี้เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและภูมิภาคโลกมากขึ้น โลกของการศึกษาก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง อาทิ การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 หรือทักษะประชากรในศตวรรษที่ 21 เช่น 3Rs + 8Cs, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีกับการดำรงชีวิต เช่น การเขียนภาษา Colding เป็นต้น

เช่นเดียวกับภาคเอกชนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นองค์กรที่คิดและทำงานครอบคลุมตั้งแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้าอย่าง ซีพี ออลล์ ที่เชื่อว่าการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพคนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และล่าสุด ซีพี ออลล์ ได้เดินหน้าจัดงาน ยุทธศาสตร์การศึกษาไทย 2563 พร้อมดึงกูรูแวดวงการศึกษา เทคโนโลยี บันเทิง ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์องค์ความรู้ หวังตอกย้ำจุดยืนส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการศึกษา ร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีศักยภาพ

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันซีพี ออลล์ ได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคม 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์อีกกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ผ่าน VDO Conference ได้และวันนี้เดินทางเข้าสู่ปีที่ 15 ซึ่งบริษัทและสถาบันยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้กลายเป็นบุคลากรคนดี คนเก่ง เพื่อเป็นคนคุณภาพของสังคมต่อเนื่อง โดยผ่านหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Work-based education การเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ รวมแล้วกว่า 28,000 คน

“จุดเริ่มต้นการตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ขึ้นเนื่องจากมีความเชื่อ 2 อย่างว่า 1.นักศึกษาจะเก่งได้ควรต้องมีโอกาสได้ออกไปฝึกงานสลับกับลองทำงานในสถานที่จริงเพื่อจะได้เห็นโลกความจริง 2.คนทุกคนมีความเก่ง หากได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้ในทฤษฎีที่ถูกต้อง และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็พิสูจน์แล้วว่าทฤษฎีที่เราเชื่อเดินมาถูกต้อง โดยวัดจากจำนวนนักศึกษาหรือนักเรียนที่จบไปทุกคนจากสถาบันแห่งนี้มีงานทำ 100% ทุกคน และไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดปัจจุบัน ซึ่งแม้ในวันนี้จะผลิตนักเรียนและนักศึกษาได้ 6,000 คนต่อปีก็ยังไม่เพียงพอต่อองค์กรต่างๆ”

ทั้งนี้กว่า 15 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาของปัญญาภิวัฒน์และเครือข่าย ไปแล้วกว่า 5 หมื่นทุน รวมเป็นเงินกว่า 5,100 ล้านบาท และในปีการศึกษา 2563 ที่จะถึงนี้ ซีพี ออลล์ ยังได้เตรียมมอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีกกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาคุณภาพ เนื่องจาก ซีพี ออลล์ เชื่อว่าการพัฒนาคุณภาพคนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

“ผมเชื่อว่าการศึกษารูปแบบนี้เช่นเดียวกับการเรียนรู้และทำงานแบบการสร้างหมอ เพราะหมอต้องเรียนรู้จากการเห็นศพและคนไข้ หากไม่เรียนรู้จากโลกจริงก็จะไม่มีหมอ ดังนั้นการศึกษาต้องเกิดจากการปฏิบัติ และเด็กต้องเห็นโลกความเป็นจริง จากสถานที่ทำงาน เพราะที่ทำงานจะสอนให้รู้จักความมีวินัย การวัดผล ค่าใช้จ่าย อื่นๆ เด็กจึงเห็นโลกทำงานที่เกิดจากของจริง เห็นโลกการทำงานที่ทันสมัยและพัฒนา ซึ่งต่างจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาอื่น”