กลุ่มทรูจัดโชว์เทคโนโลยี Hologram ครั้งแรกให้ชาวทรูเรียนรู้ เทคโนโลยี 5G นวัตกรรมเปลี่ยนโลก “True 5G : Complete your World with 5G”

สายงานทรัพยากรบุคคล ทรูร่วมกับ คณะทำงาน 5G กลุ่มทรูจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G สำหรับพนักงานทรู ผ่านเทคโนโลยี Hologram ครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานรู้จัก เข้าใจ และเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยี 5G ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มทรู และอีกหลากหลายธุรกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคต โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 โดยแบ่งเป็นวันละ 4 รอบ คือ 10.00 น., 11.00 น., 14.00 น. และ 15.00 น.

5G คือ Generation 5 หรือ รุ่นที่ 5 ของการสื่อสาร ที่ไม่ใช่แค่การสื่อสารระหว่างบุคคล แต่คือการสื่อสารเชื่อมต่อกันระหว่างคนกับ Machine และ Machine to Machine หรือ Internet of Things (IoT) นั่นเอง ซึ่ง 5G จะทำให้ไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 ซึ่งจากโรดแมปของภาครัฐ จะทำให้ 5G เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้น องค์กรต่างๆ ต้องทรานส์ฟอร์มตัวเอง แต่ทั้งนี้เราก็ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับกับการเปลี่ยนแปลงจะมาถึง ซึ่งจากการเป็นผู้นำทั้ง 3G และ 4G ของทรู และจากความร่วมมือของชาวทรูทุกคน จะทำให้ทรูเป็นผู้นำ 5G ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

5G เหนือกว่า 4G อย่างไร?
1. 5G นั้นจะมีความเร็วในการรับ – ส่งข้อมูลอยู่ที่ 20 Gbps ซึ่งเร็วกว่า 4G ถึง 20 เท่า
2. 5G มีความสามารถในการตอบสนองเพียงแค่ 1 Ms หรือต่อวินาทีเท่านั้น โดย 4G มีความเร็วในการตอบสนองถึง 40 Ms หรือต่อวินาที
3. 5G เชื่อมต่อของอุปกรณ์ได้มากถึง 1,000,000 อุปกรณ์ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร

ด้วยศักยภาพและการพัฒนาของเทคโนโลยี 5G จะมีส่วนพัฒนาและเปลี่ยนแปลง สร้างผลกระทบต่อทุกวงการอย่างเห็นได้ชัด เช่น ภาคอุตสาหกรรม จะมีการใช้หุ่นยนต์ในการผลิตและเชื่อมโยงหน้าที่ต่างๆ มากขึ้น, ภาคการเกษตร 5G จะมาช่วยมูลค่าการผลิตต่อไร่สูงขึ้น ใช้ IOT เข้ามาช่วยในการจัดการสภาพแวดล้อม วิเคราะห์ดิน น้ำ และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด, ภาคการขนส่งโลจิสติกส์ จะมีการประยุกต์ใช้ IoT กับการคมนาคมขนส่ง เช่น รถยนต์ไร้คนขับ การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างยานพาหนะด้วยกันเอง และเชื่อมต่อระหว่างยานพาหนะและระบบควบคุมการจราจร เป็นต้น, ด้านการแพทย์ จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น เช่น การรักษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การผ่าตัดใช้เป็นแบบเท็กซ์ไทล์อินเทอร์เน็ต หรือ อินเทอร์เน็ตแบบสื่อสัมผัส ที่สามารถผ่าตัดหรือทําการรักษาคนไข้ได้เสมือนอยู่ในห้องผ่าตัด เป็นต้น

ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ชาวทรู ไปร่วมสัมผัสประสบการณ์ True 5G ที่จัดขึ้นเพื่อชาวทรูโดยเฉพาะ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่ 10.00-14.00 น. บริเวณอาคารใยแก้ว และเตรียมพบกับงาน “True 5G Waorld @ Siam” ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ยุค 5G ในอนาคตอันใกล้นี้ ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 บริเวณใจกลางสยามสแควร์

Cr:Pr True