กลุ่มทรูจัดงานมอบรางวัลพนักงานในโครงการ SPLD Modular Organization 2019 พลังผู้นำรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร

จบลงไปกับอีกหนึ่งโครงการดีๆ ในปี 2562 นี้ ที่กลุ่มทรูมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพชาวทรู ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้ โครงการ SPLD-Modular Organization 2019 ที่รวบรวมผู้นำรุ่นใหม่มากที่สุดกว่า 500 คน มาทำงานร่วมกันแบบ Cross Functional กับ 6 เดือนแห่งความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนกลยุทธ์การบุกพื้นที่ให้ชนะคู่แข่งในทุกอำเภอ ทุกพื้นที่ โดยนำร่องในพื้นที่ 34 จังหวัด 99 อำเภอ เพื่อทำให้ทรูสามารถเข้าไปในนั่งในใจของลูกค้าทั่วประเทศและเป็นที่ 1 ได้อย่างแท้จริง

โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิริพจน์ คุณากรณ์พันธุ์ กรรมการบริหาร และ คุณอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท (ร่วม) ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จของผู้ที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ พร้อมมอบ รางวัล Best Performance แก่ ทีม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์, ทีม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์, ทีม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และมอบของที่ระลึกแก่ทีมงานที่ร่วมผลักดันโครงการ และผู้นำรุ่นใหม่ทั้งหมดกว่า 500 คน

คุณศิริพจน์ กล่าวกับผู้นำทั้งหมดว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้นำรุ่นใหม่ทั้ง 500 คน ที่จบโครงการพร้อมกันหมดทั้ง 3 รุ่นในปีนี้ เรียกได้ว่ามากที่สุดเท่าที่เราเคยมีมา ผมเชื่อว่าประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ทุกคนจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด และอยากขอเชิญชวนเพื่อน ๆ พนักงาน มาร่วมโครงการ SPLD-Modular Organization รุ่น 4 ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า เพราะเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรในภาพรวม และเป็นการทำงานโดยมองลูกค้าเป็นที่ตั้ง ซึ่งจะทำให้เราขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการที่ทรูจะเป็นที่ 1 ได้ต้องมาจากใจของเรา 3 ใจ คือ ใจที่เสียสละ ใจที่มุ่งมั่น และใจที่ไม่ยอมแพ้

ด้าน คุณอาณัติ กล่าวว่า การทำ Modular Organization นั้น ทำให้เราเข้าใจอย่างแท้จริงว่า องค์กรจะเดินหน้าไปในทิศทางใด เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า รู้ว่าเราจะสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าได้อย่างไร นอกจากนี้ ยังเป็นการรวมตัวกันของผู้นำรุ่นใหม่จากหลากหลายหน่วยงานมาร่วมกันทำงาน เรียนรู้ปัญหา และความต้องการของลูกค้า สร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เราจะชนะได้เราต้องเปลี่ยนการบริหารองค์กรแบบ Function มาเป็น Cross Organization เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ ทรู ยังต้องการผู้นำรุ่นใหม่อย่างพวกคุณทุกคน ที่กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าทำสิ่งใหม่ อย่าลืมนำสิ่งที่ทุกคนได้ทำมาในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรทรู เพื่อมอบคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างแท้จริง

ตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือนที่โครงการดำเนินมา ทุกคนได้เรียนรู้ แบ่งปัน ลงพื้นที่หาจุดแข็งจุดอ่อน สร้างแผนงานร่วมกัน เดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมายการเป็นที่ 1 ในทุกอำเภอ ซึ่งโครงการ SPLD Modular Organization 2019 นี้ สามารถตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพคนในองค์กร ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายได้เป็นอย่างดี และทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ทุกคน คือคนสำคัญที่จะพาทรูไปสู่ความเป็นที่ 1 ได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

Cr:Pr True