ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ร่วมกับ ชุมชนอิลาแกน ทำพิธีลงเสาเอกโครงการฟาร์มสุกรสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชาวฟิลิปปินส์

คุณสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บก ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ และ นายโฮเซ่ มาเรีย มาเรีย ดิอัส (Mr.Jose Maria Diaz) นายกเทศมนตรีเมืองอิลาแกน ร่วมทำพิธีลงเสาเอก ในโครงการฟาร์มสุกรพันธุ์ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้สู่ชาวฟิลิปปินส์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ และขยายธุรกิจเพื่อตอบรับความต้องการของตลาดในอนาคต ณ เมืองอิลาแกน จังหวัดอิสเบลล่า Isabella สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

CPF Philippines provides career opportun ities to Flippinos.
Mr. Sakol Cheevakoset, Vice Chairman, Agro – Industrial Business Group (Livestock) CPF Philippines, and Mr.Jose Maria Diaz, Municipal Mayor of Ilagan, presided over the groundbreaking for the swine farm house in Ilagan city of Isabella province. This program aims to create career opportunities and stable income to Filipinos who living in the Northeastern part of the country. Moreover, this is part of the company’s business expansion serving future growing of swine market in Philippines./

Cr:Pr CPF