PAT พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคุณวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

โดยประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายพานพุ่ม แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ จากนั้นได้ลงนามถวายพระพร และกล่าวนำคำถวายพระพรชัยมงคลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แล้วผู้เข้าร่วมพิธีขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับกิจกรรมวันแม่แห่งชาติปีนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้จัดกิจกรรมแม่ลูกผูกพันให้ลูกได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ , การประกวดเขียนเรียงความ , การร้องเพลงเพื่อแม่ และการถ่ายภาพแม่ลูกผูกพัน

14ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตของราษฎรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยเฉพาะการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทย อาทิ งานผ้าไทย งานศิลปหัตถกรรม งานศูนย์ศิลปาชีพเพื่อการฝึกอาชีพหัตถศิลป์แขนงต่างๆ ทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยมาโดยตลอด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้

Cr:Pr PAT